• 30-apr-2020, 22:40

Uşaqda EŞİTMƏ QÜSURUNUN olub-olmadığını necə bilək?


Uşaqda EŞİTMƏ QÜSURUNUN olub olmadığını necə bilək?

 • Bəlli səsləri eşitmədə və səsin istiqamətini müəyyən etmədə çətinlik çəkmək
 • Yüksək şiddətdəki səslərə daha yaxşı reaksiya verdiyini hiss etmək
 • Əmrləri icra etməkdə çətinlik çəkmək və ya səhv yerinə yetirmək
 • Səs küylü ortamlarda eşitmədə çətinlik çəkmək, danışıqları anlamamaq
 • Danışana daha yaxın məsafədə olmaq istəyi
 • Televizora daha yaxından və yüksək səslə baxmaq istəyi
 • Telefon istifadə edəndə həmişə bir qulağı tərcih etməyi
 • Nitqin gecikməsi
 • Nitqin yaşına uyğun, anlaşılan olmaması
 • Danışanda yüksək səslə və ya əksinə çox aşağı tonda danışması
 • Danışanda bəzi səslərin atlamasl
Valideynin uşağı “ Sadəcə eşitmək istədiyi şeyləri eşidir” kimi təsvir etməsi Xüsusilə də yarımçıq doğulmuş, reanimasiyada 5 gündən çox qalan, ailəsində eşitmə qüsuru problemli şəxs olan, uzun müddət oksigen müalicəsi alan, bətndaxili infeksiya problemi ilə doğulan, baş travması alan, eşitmə sinirinə təsir edən antibiotik alan (amikacin, gentamicin) , təkrarlayan və 3 aydan uzun davam edən otit - orta qulaq iltihabı keçirən , nitqi ləngiyən,gec danışan uşaqlar eşitmə müayinəsindən mütləq keçməlidirlər.

loading...

Həmçinin oxuyun