» » TIMUS VƏZİ HAQQİNDA

TIMUS VƏZİ HAQQİNDA

Çəngələbənzər vəzi ya timus – (lat. thymus)15 yaşınadək uşaqlarda olur; sonra reduksiya edərək piy toxuması ilə əvəz olunur, odur ki, uşaqlıq dövrü vəzilərindən hesab olunur. Endokrin sisteminin bronxiogen vəzilərdəndir.

Çəngələbənzər vəzinin şəkli müxtəlifdir – gah qısa, qalın, gah uzun, və ensiz olur; embrional dövrdə rəngi çəhrayı, uşaqlarda boz və çəhrayı , böyüklərdə piy toxuması ilə əvəz olunduğu üçün sarımtıl olur. yeni doğulmuşda çəkisi 10-15 q, uzunluğu 5-6 sm, eni (aşağı tərəfdə) 2-4 sm və qlınlığı 1-1,5 sm-dır. Qızlarda çəngələbənzər vəzi oğlanlarınkindən kiçik olur.

Yerləşməsi:
Çəngələbənzər vəzi döş qəfəsində, orta divarın yuxarı hissəsində, lat. area thymica adlanan sahədə yerləşmişdir.

Yaş xüsusiyyətləri:
Çəngələbənzər vəzi uşaqlarda həddi-büluğ dövrünədək (15 yaşınadək) inkişaf edir. Yeni doğulmuş uşaqda çəkisi 10-15 q olur; həddi-büluğ dövründə çəkisi 35-40 q-a çatır. Bu dövrdən sonra yavaş-yavaş reduksiya etməyə başlayır, paycıqların həcmi kiçilir, parenxim azalır və piy toxuması ilə əvəz olunur. 25 yaşında çəngələbənzər vəzinin çəkisi 25 q-a düşür, 60 yaşında 15 q-a, 70 yaşında 6 q-a bərabər olur. Qocalarda çəngələbənzər vəzi bir parça piy toxumasından başqa bir şey deyildir; bunun daxilində parenximdən yalnız xırda qalıqlara təsadüf edilir.

Vəzifəsi:
Timus vəzi immunitetin qaynagı hesab olunur.Bədənin müdafiə gücünün əsas iştirakçısıdır.Dalaq,limfa düyünləri,limfa toxuması,sümük iliyi,badamcıqlar,kor bagırsaq və nazik bagirsagın bir hissəsi ilə birlikdə çalışaraq immuniteti artırır.Timus vəzin funksiyalari hələ tam olaraq bilinməməklə birlikdə vəzin sintez etdiyi limfositlərin bədəndə xəstəliklərə qarşı müdafiə faktoru oldugu sübut edilmişdir.Belə ki timusun sintez etdiyi"Timosin hormonu" qan dövranina bir dəfə boşalır və ömür boyu immuniteti yaradır,dalagın işini sürətləndirib limfa sisteminin kifayət qədər limfosit sintez etməsinə şərait yaradır.Uşaq anadan olandan sonra çəngələbənzər vəzi öz vəzifəsini ifa etməyə başlayır və cinsiyyət vəziləri yetişdikdə vəzifəsindən qalır; çünki onlar bu vəzini antoqonist üzvlər kimi tormozlayır. Bu vəzi turşuların əmələ gəlməsinə mane olur və artıq miqdarda əmələ gələn turşuları neytrallaşdırır. Sümüklərdə kalsium duzlarının çökməsini və boyatma prosesini tənzim edir.bəzən böyüklərdə çəngələbənzər vəzi inkishafdan qalır; belə halda vücudda limfa sistemi çox inkişaf etmiş olur, cinsiyyət üzvlərinin hipoplaziyası meydana çıxır və vücudun psixi müqaviməti azalır; bu hala lat. status thymicolymphaticus deyilir.Bele ki ushaqlarda yalnish olaraq qoyulan timomeqaliya diaqnozu əslində uşaq üçün fizioloji haldir heç bir müalicə tələb etmir ve eyni zamanda yalnış edilən müalicə nəticəsində timus vəzin funksiyasi zəifləyə və bu cürə vacib funksiyalarini zəif icra etməyə ve daha pis nəticələrə gətirib çixara bilər.
loading...

VITAMINLƏR VƏ SAGLAM HƏYAT TƏRZİ

VITAMINLƏR VƏ SAGLAM HƏYAT TƏRZİ

 

QIZDIRMA ZAMANI ƏSLİNDƏ NƏ ETMƏLİYİK?

QIZDIRMA ZAMANI ƏSLİNDƏ NƏ ETMƏLİYİK?

   

Yuxarı Tənəffüs Xəstəlikləri-VİDEO

Yuxarı Tənəffüs Xəstəlikləri-VİDEO

 

KÖRPƏLƏRDƏ İNFANTİL KOLİK (KÖP VƏ QAZ SANCİSİ) VƏ MÜALİCƏSİ

KÖRPƏLƏRDƏ İNFANTİL KOLİK (KÖP VƏ QAZ SANCİSİ) VƏ MÜALİCƏSİ

 

Hər tərləyən və ayağı əyri uşaq "Raxit" deyildir.

Hər tərləyən və ayağı əyri uşaq "Raxit" deyildir.

 

TEZ-TEZ XƏSTƏLƏNƏN UŞAQ,YORULMUŞ VƏ BEZMİŞ ANA!

TEZ-TEZ XƏSTƏLƏNƏN UŞAQ,YORULMUŞ VƏ BEZMİŞ ANA!

 

Nə deyiblər, "Azı qərar, çoxu zərər"

Nə deyiblər, "Azı qərar, çoxu zərər"

 

UŞAQLARDA ERKƏN DİŞ ÇÜRÜMƏLƏRİNİN SƏBƏBLƏRİ.

UŞAQLARDA ERKƏN DİŞ ÇÜRÜMƏLƏRİNİN SƏBƏBLƏRİ.

 

HANSI YAŞDA NƏ QƏDƏR YUXU LAZIMDIR?

HANSI YAŞDA NƏ QƏDƏR YUXU LAZIMDIR?

 

UŞAQLARDA BAĞÇA YAŞI

UŞAQLARDA BAĞÇA YAŞI

 

UŞAQLARDA ROTAVİRUS-QIŞ İSHALINA DİQQƏT!

UŞAQLARDA ROTAVİRUS-QIŞ İSHALINA DİQQƏT!

 

Reklam Məlumatlar

Reklam Məlumatlar

   

MEYVƏ TƏRƏVƏZİN UŞAQLARA FAYDASI

MEYVƏ TƏRƏVƏZİN UŞAQLARA FAYDASI

 

Usaqlarda İştahsızlıq

Usaqlarda İştahsızlıq

 

MƏRCİMƏKLİ QIŞ PÜRƏSİ

MƏRCİMƏKLİ QIŞ PÜRƏSİ

 

ANAMIN TORTU

ANAMIN TORTU

 

YERSİZ İSTİFADƏ EDİLƏN KALSİUM SİROPLARI-ZƏHƏRLİDİR

YERSİZ İSTİFADƏ EDİLƏN KALSİUM SİROPLARI-ZƏHƏRLİDİR

 

"LYAMBLİYANIN" QANLA DİAQNOSTİKASI YALNIŞDIR!!

"LYAMBLİYANIN" QANLA DİAQNOSTİKASI YALNIŞDIR!!

 

TIMUS VƏZİ HAQQİNDA

TIMUS VƏZİ HAQQİNDA

 

KÖK, KARTOF ŞORBASI (6+)

KÖK, KARTOF ŞORBASI (6+)

 

Əmizdirən ana haqqında 10 yalnış məlumat

Əmizdirən ana haqqında 10 yalnış məlumat

 

ANADANGƏLMƏ BUD-ÇANAQ OYNAĞI DİSPLAZİYASI

ANADANGƏLMƏ BUD-ÇANAQ OYNAĞI DİSPLAZİYASI

 

1 YAŞA QƏDƏR UŞAQLAR ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ QİDALAR

1 YAŞA QƏDƏR UŞAQLAR ÜÇÜN NƏZƏRDƏ TUTULMUŞ QİDALAR

 

İnək südü allergiyası

İnək südü allergiyası

 

DİSBAKTERİOZ" BİR MİFDİR!!

DİSBAKTERİOZ" BİR MİFDİR!!

 

İnək südü niyə bir yaşına qədər verilmir?

İnək südü niyə bir yaşına qədər verilmir?

 

UŞAQLARDA AĞIZ QOXUSU

UŞAQLARDA AĞIZ QOXUSU

 

"Ana südü" haqqında yanlış təsəvvürlər

"Ana südü" haqqında yanlış təsəvvürlər

 

KÖRPƏNİZ ÜÇÜN ÇOX LƏZZƏTLİ BİSKİVİT

KÖRPƏNİZ ÜÇÜN ÇOX LƏZZƏTLİ BİSKİVİT

 

DƏMİRLƏ ZƏNGİN BU QİDALARI MÜTLƏQ ÖVLADINIZA YEDİRİN

DƏMİRLƏ ZƏNGİN BU QİDALARI MÜTLƏQ ÖVLADINIZA YEDİRİN